Sammio
Haku
Kaupallinen yhteistyö

Häpeä ja ennakkoluulot painavat keuhkosyöpäpotilaita

Keuhkosyöpään sairastuu Suomessa vuosittain arviolta 2500 suomalaista. Syöpäjärjestöjen mukaan keuhkosyöpä on maailman yleisin syöpä ja Suomessa miesten toiseksi yleisin syöpä. Silti se on monin tavoin vaiettu sairaus. Keuhkosyövästä ei puhuta lehtien palstoilla, sairaus ei nouse esiin valtakunnallisissa kampanjoissa eivätkä keuhkosyöpäpotilaat jaa tarinoitaan. Keuhkosyöpään liittyvät ennakkoluulot ja potilaiden kokema häpeä pitävät sairauden pimennossa ja vaientavat potilaiden äänen julkisessa keskustelussa.

Keuhkosyöpään voi sairastua kuka tahansa. Sairaus liitetään kuitenkin vahvasti tupakointiin, sillä jopa 90 % keuhkosyövistä johtuu tupakoinnista. Kun ihminen sairastuu, ei sairastumisen syyllä saisi olla merkitystä, olipa kyseessä mikä sairaus hyvänsä. Yhdenkään potilaan ei pitäisi joutua kokemaan syyllisyyttä tai häpeää omasta sairaudestaan. Silti, vielä tänä päivänäkin, häpeän tunne ja ennakkoluulojen aiheuttama paine ovat läsnä keuhkosyöpäpotilaan arjessa. Me suomalaiset olemme oppineet puhumaan monista vaikeiksi koetuista sairauksista, kuten vaikkapa hiv:stä, ilman syyllistämistä ja hyljeksintää. Keuhkosyövän kohdalla meillä on vielä paljon tehtävää.

Yhteiskuntamme on hanakka tuomitsemaan ja keuhkosyöpäpotilaat kohtaavat ennakkoluuloja niin jokapäiväisessä arjessa kuin terveydenhuollon piirissäkin. Keuhkosyöpään sairastuneen kohdalla yleinen olettamus on usein se, että sairauden syynä on tupakointi ja että sairaus olisi näin ollen itse aiheutettu. Potilaan taakka kasvaa kohtuuttomaksi, kun oman vakavan, mahdollisesti kuolemaan johtavan sairauden lisäksi pitää kokea ympäröivän yhteiskunnan luoma paine ja syyllistäminen. Potilaat kantavat usein oman tilanteensa lisäksi huolta myös läheisistään ja heidän jaksamisestaan. Lisäksi asiallista tietoa on varsin vähän saatavilla. Potilaille omasta sairaudesta muodostuva kuva on usein varsin synkkä, vaikka keuhkosyöpää tutkitaan paljon ja hoitovaihtoehdot kehittyvät jatkuvasti. Toivoa on jo nyt, mutta se ei aina välity potilaille saakka. Ei siis ole ihme, että keuhkosyöpään sairastunut pitää sairautensa salassa ja jää samalla varsin yksin oman tilanteensa kanssa.

Keuhkosyöpä tulisi nostaa mukaan julkiseen keskusteluun syöpäsairautena muiden syöpäsairauksien joukossa. Me suomalaiset tarvitsemme lisää asiallista ja luotettavaa tietoa keuhkosyövästä, sairastumisesta ja keuhkosyövän hoidossa tapahtuvista edistysaskeleista. Keuhkosyöpään sairastuneille tulee tarjota uudenlaista, tosiasioihin perustuvaa toivoa ja heidän äänensä on saatava kuuluviin. Vain tietoisuuden lisäämisellä, avoimella keskustelulla ja aidolla inhimillisyydellä voimme murtaa keuhkosyöpään liittyviä ennakkoluuloja ja poistaa potilaiden kantaman syyllisyyden taakan. Normalisoidaan keuhkosyöpä!

Emilia Häyrynen, viestintäpäällikkö Msd Finland

Lähde: https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/keuhkosyopa/

Logo: MSD – Paremman elämän puolesta

MSD – Paremman elämän puolesta

Ennen kehitettiin lääkkeitä, joiden toivottiin tehoavan mahdollisimman hyvin mahdollisimman monelle. Tänään tehdään täsmälääkkeitä, jotka on tarkoitettu juuri tietyille potilaille. Hoitoja myös kehitetään yhä yksilöllisemmiksi ja vaikuttavammiksi.

Yksilöllinen lääkehoito voi mahdollistaa todellisia läpimurtoja monien kaikkein vakavimpien sairauksien hoidossa, mutta myös suomalaisten kansantautien paremmassa hallinnassa.

MSD on toiminut lääketieteen innovaatioiden etulinjassa jo yli vuosisadan ja kehittänyt lääkkeitä ja rokotteita maailman haastavimpiin sairauksiin. Tänä päivänä keskeisiä painopistealueitamme ovat syöpäsairaudet, rokotteet, tyypin 2 diabetes, sydän- ja verisuonitaudit ja infektiotaudit, kuten HIV ja Ebola.

Tällä Studio-sivustollamme voit lukea ajankohtaisia artikkeleita muun muassa syöpähoidoista ja rokotteista.

Syövän immuunihoidot ovat lupaava syövän hoitomuoto, joka avaa uusia mahdollisuuksia vaikeimpien syöpäsairauksien hoidossa. Rokotteet taas ovat tasa-arvoinen ja kustannustehokas avain parempaan terveyteen.

MSD – Paremman elämän puolesta.

Katso kaikki sisällöt »