Sammio
Haku
Kaupallinen yhteistyö

Rokottamalla estetään vakavia tartuntatauteja leviämästä – Ebolarokotteiden kehitys antaa toivoa epidemioiden hallintaan

Rokotteet suojaavat meitä monelta vakavalta tartuntataudilta ja jarruttavat niiden leviämistä. Kuten koronavirus, moni tauti kuitenkin odottaa tehokasta ja turvallista rokotetta. Verenvuotokuume ebola oli vielä vuonna 2014 yksi näistä taudeista, kun se alkoi levitä ennennäkemättömän laajana epidemiana Länsi-Afrikan maissa. Nyt tilanne on muuttunut, kun ensimmäinen ebolarokote on hyväksytty ja kehitteillä on myös muita rokotteita taudin torjuntaan.

Ebola on yksi Maailman terveysjärjestö WHO:n globaaleiksi terveysuhiksi määrittelemistä tartuntataudeista. Koronaviruksen tapaan ebola on eläimestä ihmiseen siirtyvä tauti, eli zoonoosi. Ebolaviruksia on useita erilaisia, mutta zaireviruskanta on niistä yleisin. Se on aiheuttanut esimerkiksi Länsi-Afrikan maissa vuosina 2014–2016 ja Kongon demokraattisessa tasavallassa vuodesta 2018 levinneet tuhoisat epidemiat.

– Ihmisten keskuudessa ebola leviää eritteiden välityksellä, ja todennäköisesti hyvin pienikin määrä virusta voi tartuttaa. Erite- ja virusmäärä on oireilevalla potilaalla hurja, mikä selittää taudin tarttumista, kertoo osastonylilääkäri Veli-Jukka Anttila Helsingin yliopistollisen keskussairaalan infektioidentorjuntayksiköstä.

Ebolainfektio on vakava: tartunnan saaneista keskimäärin puolet menehtyy. Selviytymismahdollisuudet ovat paremmat, jos sairastunut pääsee hoitoon nopeasti. Anttilan mukaan ihmisten saaminen ripeästi hoitoon voi kuitenkin olla vaikeaa tai hidasta esimerkiksi harvaan asutuilla alueilla.

– Länsi-Afrikan epidemiassa tauti pääsi leviämään huomaamatta ensin syrjäseuduilla, missä terveydenhuolto ei välttämättä ole toimivaa. Kun tällainen epidemia pääsee kehittymään tiettyyn pisteeseen ja tartuntamäärä kiihtyy, sitä on vaikeaa pysäyttää. Epidemian tapausmäärä nousi yli 20 000:een ja kuolleisuus oli merkittävää, Anttila kertoo.

Ebolarokote antaa toivoa epidemia-alueille

Epidemioiden sosiaaliset ja taloudelliset seuraukset ovat usein vakavia. Sekä koronakriisi että ebolaepidemiat ovat osoittaneet tämän. Epidemian hidastaminen ja taudin ennaltaehkäisy rokottamalla on siksi tärkeää: inhimillinen kärsimys vähenee, eikä terveydenhuolto ylikuormitu. Rokotteita ja lääkevalmisteita ebolaa vastaan onkin tutkittu jo pitkään. Rokotteen taustalla on jo 90-luvulla alkanut kansainvälinen tutkimustyö.

– Länsi-Afrikan maiden epidemiat aiheuttivat laajan humanitaarisen kriisin, ja oli selvää, että pitkään tutkitut ebolarokotteet täytyi saada nopeasti kliinisiin tutkimuksiin. Rokotteiden kehittäminen on yhteinen onnistuminen. Rokotevalmistajat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä WHO:n ja avustusjärjestöjen kanssa, minkä ansiosta tutkimusrokotteilla on voitu jo auttaa valtavaa määrää ihmisiä, Anttila sanoo.

Rokoteannoksia on toistaiseksi valmistettu tutkimuskäyttöön. Lisäksi niitä on lahjoitettu WHO:n kautta epidemia-alueille. Epidemia alueilla, Länsi-Afrikassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa, yli 250 000 ihmistä on saanut ebolarokotteen.

Rokottamalla rakennetaan suoja lähiyhteisöön

Epidemia-alueilla rokotuksissa on käytetty menetelmää, jossa ensin rokotetaan sairastuneen lähipiiri ja sen jälkeen lähipiirin kontaktit, Anttila kertoo. Sairastuneiden eristämistä sekä heidän lähikontaktiensa rokottamista pidetään hyvin tehokkaana tapana rajoittaa epidemioita.

– Myös rokotteiden teho on tutkimuksissa osoittautunut lupaavaksi. Rokottamalla rakennetaan siinä mielessä laumasuoja sairastuneen lähipiiriin, että läheiset eivät saa itse tartuntaa tai levitä sitä eteenpäin. Rokote siis luo aidan, joka estää taudin leviämisen, Anttila selvittää.

Rokottamisen ohella tarvitaan myös muita suojaustoimenpiteitä. Lisäksi on huolehdittava, että testaamiseen tarvittava diagnostiikka on olemassa, hoitopaikkoja on riittävästi ja tiedotus taudista sekä suojautumisesta tavoittaa ihmiset. Rokottaminen ja epidemian hallinta on hankalaa, jos rokotteisiin tai terveydenhuoltoon ei luoteta.

Ajoituksellakin on merkitystä. Anttila sanoo, että epidemiat ovat kuin tulipaloja. Mitä aikaisemmassa vaiheessa niihin pystytään reagoimaan, sitä parempi.

– Ebolaa vastaan rokottamisessa on ollut ratkaisevaa, että paikallinen yhteisö saadaan mukaan rokotustoimintaan ja terveysvalistusta jakamaan. Rokotusmyönteisyyden lisääminen luotettavalla tiedolla on ollut tärkeää epidemia-alueilla ja se on yleisesti ottaen tärkeää ihan kaikkialla maailmassa, Anttila sanoo.

Infektioiden torjunnan merkitys korostuu

Anttila pitää uusia ebolatapauksia ja epidemioita todennäköisinä, koska virus ei häviä luonnosta. Ihmisten terveyskäyttäytymisellä on siksi merkitystä ja tautiin pitää varautua jatkossakin. Rokotevalmistajat ovat myös panostaneet huomattavasti rokotteiden tuotantoon, jotta saatavuus turvataan.

– Nyt kun rokote on olemassa, olisi hyödyllistä rokottaa heti aika laajastikin, jos pienempiäkin epidemioita ilmenee. Näin ehkäistäisiin viruksen leviämistä. Avustustyöntekijät ovat toinen ryhmä, joka hyötyisi rokotteesta, Anttila huomauttaa.

Kansainvälinen yhteistyö varautumisessa on Anttilan mukaan tiivistynyt. Pohjoismaissa yhteistyötä tehdään esimerkiksi hoitoyksiköiden kesken ja se on käytännönläheistä. Esimerkiksi suojauskäytänteitä sekä ohjeistuksia yhtenäistetään ja varautumista harjoitellaan.

Vaikka ebolan leviämistä länsimaissa pidetään epätodennäköisenä, myyntiluvan saamisella on merkitystä Euroopassakin. Kun rokoteannoksia on saatavilla, sairaalat voivat hankkia niitä valmiuskäyttöön.

– Vaikka ebolaa ei ole Suomessa, tapausten hoitamiseen on varauduttu. Meillä voisi jatkossa olla myös pieni määrä rokoteannoksia varastossa valmiuskäyttöön hoitohenkilökunnalle, Anttila sanoo.

Rokotetta ei ole tässä vaiheessa tarkoitettu tavalliselle matkailijalle. Ensisijaista on epidemioiden hallinta ja rokottaminen tautia vastaan siellä, missä tautitapauksia esiintyy, painottaa Anttila.

Lähteet:
Euroopan lääkevirasto, EMA
Maailman terveysjärjestö, WHO
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos, THL
Duodecim
Yhdysvaltain tautikeskus (CDC, Centers for Disease Control)
STAT News

Logo: MSD – Paremman elämän puolesta

MSD – Paremman elämän puolesta

Ennen kehitettiin lääkkeitä, joiden toivottiin tehoavan mahdollisimman hyvin mahdollisimman monelle. Tänään tehdään täsmälääkkeitä, jotka on tarkoitettu juuri tietyille potilaille. Hoitoja myös kehitetään yhä yksilöllisemmiksi ja vaikuttavammiksi.

Yksilöllinen lääkehoito voi mahdollistaa todellisia läpimurtoja monien kaikkein vakavimpien sairauksien hoidossa, mutta myös suomalaisten kansantautien paremmassa hallinnassa.

MSD on toiminut lääketieteen innovaatioiden etulinjassa jo yli vuosisadan ja kehittänyt lääkkeitä ja rokotteita maailman haastavimpiin sairauksiin. Tänä päivänä keskeisiä painopistealueitamme ovat syöpäsairaudet, rokotteet, tyypin 2 diabetes, sydän- ja verisuonitaudit ja infektiotaudit, kuten HIV ja Ebola.

Tällä Studio-sivustollamme voit lukea ajankohtaisia artikkeleita muun muassa syöpähoidoista ja rokotteista.

Syövän immuunihoidot ovat lupaava syövän hoitomuoto, joka avaa uusia mahdollisuuksia vaikeimpien syöpäsairauksien hoidossa. Rokotteet taas ovat tasa-arvoinen ja kustannustehokas avain parempaan terveyteen.

MSD – Paremman elämän puolesta.

Katso kaikki sisällöt »