Sammio
Haku
Kaupallinen yhteistyö

Asiakkaan kokemus vie digitalisaatiota eteenpäin

Terveydenhuollon sähköinen asiointi on vuosikymmeniä tapahtunut puhelimitse. Toiminnan luotettavuutta olemme harvoin edes kyseenalaistaneet, vaikka puhelin keksittiin jo 1800-luvulla. Puhelimessa olemme sujuvasti keskustelleet nimet, henkilötunnukset ja asuinpaikat ilman pankkitunnuksia ja vahvaa tunnistautumista. Samaan aikaan olemme epäilleet kaikkia muita välineitä milloin tietosuojan ja milloin tietoturvan näkökulmasta. Tekstiviestitkin olemme ottaneet varsin jälkijunassa käyttöön, vaikka ne keksittiin jo 1990-luvun alussa.

Viime vuonna Taysissa astuttiin pitkä harppaus eteenpäin sähköisessä asioinnissa, kun otettiin käyttöön potilaiden OmaTays-palvelu. Joku voisi naurahtaa – edustaahan sekin yli kymmenen vuotta muualla sovellettua palveluideaa. Miksi tämä kaikki kestää terveydenhuollossa näin kauan?

Digitalisaatiota ei tehdä vain digitalisaation vuoksi. Jos jonkin palveluprosessin haluaa oikeasti palvelevan potilaita ja asiakkaita, yleensä on muutettava työn tekemisen tapaa. Sen vuoksi uudet palvelut on suunniteltava yhdessä potilaiden ja heitä hoitavien henkilöiden kanssa. On luotava kokonaan uusi toimintamalli, johon kaikkien eri ammattiryhmien tulee sitoutua. Digitalisaation todellinen tehokkuus syntyykin vuorovaikutuksesta terveydenhuollon ja tekniikan ammattilaisten sekä potilaiden kesken. Tähän yhteistyöhön ryhtymiseen ja yhdessä oppimiseen meillä on mennyt viime vuosikymmeninä aivan liian kauan aikaa.

Potilaidemme asiointia helpottavasta OmaTaysista on nyt kertynyt kokemuksia reilun vuoden ajalta. Sitä on kehitetty yhdessä potilaiden kanssa, ja he ovat tuoneet monia hyviä ideoita kehitystyöhön. Useat Taysin yksiköt ovat hyvistä kokemuksista innostuneina alkaneet uudistaa ja muuttaa toimintatapaansa, jotta potilaat kokisivat asioinnin helpommaksi ja turha ”äkseeraus” jää pois. Moni kehitysvaihe on toki vaatinut hiomista ja muutoksia, mutta muutoksista olemme myös oppineet paljon.

Olemme vieneet OmaTaysia eteenpäin samalla, kun olemme yliopistosairaaloiden kanssa kehittäneet kaikkia kansalaisia palvelevaa Terveyskylää.Yhdistämällä uusia sähköisiä palveluita toiminnan muutokseen luodaan uusi toimintamalli ja -kulttuuri sekä asiakkaille että terveydenhuollon ammattilaisille. Näillä muutoksilla pystymme parantamaan palvelun laatua, luomaan kustannussäästöjä ja mahdollistamaan enemmän aikaan potilaan ja ammattilaisen kohtaamiselle.

Eija Tomás
Hallintoylilääkäri
Tays, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Logo: Suomi Terveystarkastuksessa 17.7.

Suomi Terveystarkastuksessa 17.7.

Kesän kiinnostavin terveysalan vaikuttajatilaisuus kokoaa ammattilaiset ja päätöksentekijät yhteen pohtimaan suomalaista terveyttä nyt ja tulevaisuudessa. Suomi Terveystarkastuksessa tiivistää tuoreimman tiedon ja parhaat käytännöt.

Kesän huipputapahtumassa pureudutaan kolmeen teemaan tärkeään teemaan

  • EU-puheenjohtajamaan kilpailukyky puntarissa.
  • Vaikuttavaa terveyttä kaikille
  • Työelämä - Kuinka pidämme kaikki mukana

Kesällä 2018 Suomi Terveystarkastuksessa -päivä kokosi Poriin yli 200 terveysalan päättäjää, vaikuttajaa ja ammattilaista terveydenhuollon ajankohtaisimpien teemojen äärelle.

Katso Suomi Terveystarkastuksessa 2019 ohjelma almatalent.fi/meditapahtumat ja ilmoittaudu mukaan!

Katso kaikki sisällöt »