Sammio
Haku
Kaupallinen yhteistyö

Kannattiko investoida Kanta-palveluihin?

Kanta-palvelujen käyttöönotto etenee näin keväälläkin lumipallon lailla. Vaikka alkuvaiheen aikatauluista jouduttiin hieman joustamaan, tavoitteet on saavutettu ja taloudellista säästöä on syntynyt. Erityisesti viimeisen parin vuoden aikana on huomattu, mikä merkitys palveluilla todella on.

Kanta-palvelujen rakentaminen on vaatinut merkittäviä investointeja. Jatkossa Kantaa voidaan hyödyntää valtakunnallisesti integraation keskeisenä välineenä sekä alkuperäisessä että uusissa rooleissa, jolloin alkaa syntyä myös entistäkin merkittävämpiä säästöjä ja toiminnan tehostumista.

Kanta-palvelut alkoivat nopeasti näkyä palvelujen käyttäjille arkea helpottavina etuina ja hyötyinä. Esimerkiksi sähköinen lääkemääräys on saanut asiakkailta paljon kiitosta. Se on jouhevoittanut reseptien kirjoittamista, apteekissa asiointia sekä reseptien uusimista. Omakanta-palvelusta kansalaiset ovat aktiivisesti oppineet löytämään omia potilaskertomuksiaan, laboratoriotuloksiaan ja terveystietojaan. Tämä lisää avoimuutta ja avoimuuden kautta luottamusta, kun asiakas saa rauhassa perehtyä siihen, mitä vastaanotolla tapahtui ja mitä siitä kirjattiin potilastietoihin.

Kanta-palvelujen käytön lisääntymisen myötä myös keskustelu tietosuojasta nousee ajoittain esille. Kanta-palveluihin kirjataan sensitiivisiä henkilötietoja, joten on äärimmäisen tärkeää, että tietoihin pääsevät käsiksi vain oikeat henkilöt. Lailla onkin määritelty se, kuka tietoja saa käsitellä ja mihin niitä saa hyödyntää. Samaten lainsäädännöllä on rajattu, että palvelujen ja arkistoitavien tietojen tulee olla Kelan hallinnassa. Lisäksi tietojen on pysyttävä Suomessa.

Teknisillä rakenteilla, kuten hoitosuhteen varmistamisella, lokitietojen kirjautumisella ja kieltomekanismeilla, turvataan, että tietoja käyttävät vain siihen oikeutetut. Sähköiset järjestelmät vähentävät paperikirjeiden kulkemista, mikä myös osaltaan vahvistaa tietosuojaa.

Kanta-palvelut eivät ole kenenkään yksittäisen toimijan. Kela on valtakunnallinen palveluntuottaja, joka tuottaa palveluja digitalisaation ja asukkaiden osallistamisen edistämiseksi suomalaiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle, yhteiskunnalle ja kaikille meille. Kustannussäästöjen aikaansaaminen, Kanta-palvelujen maksimaalinen hyödyntäminen ja todellinen toiminnan muutos edellyttävätkin kaikkien osapuolten tiivistä yhteistyötä.

Lainsäädännöllä varmistetaan, että kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat, niin suuret kuin pienet, ovat mukana kokonaisuudessa rakentamassa yhteistä tietovarantoamme ja sen palveluita. Ison käytännön työn tekevät kuitenkin sote-ammattilaiset. Jotta Kanta-palvelut voisivat toimia operatiivisena ja reaaliaikaisena lähteenä tietoon perustuvassa potilaan hoidossa ja asiakkaan kohtaamisessa, tarvitaan lääkäreitä, hoitajia ja sosiaalityöntekijöitä, jotka tuottavat tiedot ja myös käyttävät niitä työssään. Näin saadaan lumipallolle lisää kokoa ja vauhtia sekä Kanta-palvelut hyödyttämään täysimääräisesti niin asiakkaita kuin koko yhteiskuntaa.

Maritta Korhonen

Erikoisasiantuntija, Kanta-palvelut, Kela

Suomi terveystarkastuksessa -tapahtuma järjestetään 18.7.2018 Porissa. Lue lisää ja ilmoittaudu >>

Logo: Suomi Terveystarkastuksessa 17.7.

Suomi Terveystarkastuksessa 17.7.

Kesän kiinnostavin terveysalan vaikuttajatilaisuus kokoaa ammattilaiset ja päätöksentekijät yhteen pohtimaan suomalaista terveyttä nyt ja tulevaisuudessa. Suomi Terveystarkastuksessa tiivistää tuoreimman tiedon ja parhaat käytännöt.

Kesän huipputapahtumassa pureudutaan kolmeen teemaan tärkeään teemaan

  • EU-puheenjohtajamaan kilpailukyky puntarissa.
  • Vaikuttavaa terveyttä kaikille
  • Työelämä - Kuinka pidämme kaikki mukana

Kesällä 2018 Suomi Terveystarkastuksessa -päivä kokosi Poriin yli 200 terveysalan päättäjää, vaikuttajaa ja ammattilaista terveydenhuollon ajankohtaisimpien teemojen äärelle.

Katso Suomi Terveystarkastuksessa 2019 ohjelma almatalent.fi/meditapahtumat ja ilmoittaudu mukaan!

Katso kaikki sisällöt »