Sammio
Haku
Kaupallinen yhteistyö

Ketä varten lääkearviointia tehdään – hallinnon rakenteille vai potilaalle?

Miltä tuntuisi toimia yrityksenä tilanteessa, joissa oman tuotteen markkinoillepääsyn ehdot ovat epäselvät? Tällä hetkellä moni sairaalalääkkeitä valmistava lääkeyritys, kuten Roche, joutuu toimimaan tällaisessa epävarmassa toimintaympäristössä. Syynä on sairaalalääkkeiden hajanainen ja vaikeasti ennakoitavissa oleva arviointijärjestelmä.

Pullonkaulaksi uusien sairaalalääkkeiden käyttöönotossa on muodostumassa se, että arviointiprosesseja on useita. Tällä hetkellä muun muassa Fimea, Palko, erva-alueet ja arviointiylilääkärit suorittavat arvioita ja antavat suosituksia. Kuviota monimutkaistavat entisestään suunnitteilla olevat Pohjoismainen ja EU-tason arviointi. Tässä tilanteessa lääkeyhtiön on haastavaa valmistautua arviointiin, koska ei tiedetä, missä ja millä kriteereillä uutta sairaalalääkettä tullaan arvioimaan.

Millaista toimintaympäristöä sitten toivoisimme? Ennakoitavuus, prosessien läpinäkyvyys ja toimijoiden selkeä työnjako ovat perusedellytys toimivalle arviointijärjestelmälle. Tulevaisuudessa sairaalalääkkeiden arviointitarve monimutkaistuu entisestään, kun esimerkiksi syövän yhdistelmähoidot yleistyvät. Nyt suomalainen järjestelmä ei ole vielä valmis vastaamaan tällaiseen haasteeseen.

Tulevaisuuden järjestelmää pohdittaessa tulisikin löytää vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Kuka vastaa sairaalalääkkeiden arvioinnista? Fimea arvioi lääkkeiden hoidollista ja taloudellista arvoa. Tällä hetkellä myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vastuulla on HTA (Health Technology Assessment) arvioinnin eli terveydenhuollon menetelmien arvioinnin kansallinen koordinointi. Työtä varten on perustettu Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA. Tavoitteena tulisi olla nykyisen työnjaon ja arvioinnin roolituksen selkeyttäminen. Eri hallinnon tasojen ja toimijoiden päällekkäiset vastuut tulee ehdottomasti välttää.

Miten arvioinnit tehdään? Tällä hetkellä Suomessa ei ole selkeää prosessia sairaalalääkkeiden arvioinnille. Tämä tekee arviointiprosessiin varautumisesta lääkeyhtiölle vaikeaa. Haluamme olla aktiivisesti mukana kehittämässä läpinäkyvää ja selkeää arviointikehikkoa, joka luo tasapuoliset edellytykset kaikkien toimijoiden tuotteiden arvioinnille.

Kenelle lääkearviointi tehdään? Sairaalalääkkeen arvioinnin tulee ensisijaisesti palvella erityisesti yhden ryhmän etua – suomalaisen potilaan. Monimutkaiset ja moniportaiset hallintorakenteet eivät ole tarkoituksenmukaisia. Lääkearvioinnin tulee tuoda uusi lääke nopeasti ja turvallisesti sitä tarvitsevan potilaan käyttöön. Vain näin pystymme toteuttamaan missiotamme ja toimia suomalaisen potilaan parhaaksi vakavan sairauden kohdatessa.

Nina Isonen-Sjölund, Market Access Director, Roche Oy

FI/ROCH/1804/0046

Logo: Suomi Terveystarkastuksessa 17.7.

Suomi Terveystarkastuksessa 17.7.

Kesän kiinnostavin terveysalan vaikuttajatilaisuus kokoaa ammattilaiset ja päätöksentekijät yhteen pohtimaan suomalaista terveyttä nyt ja tulevaisuudessa. Suomi Terveystarkastuksessa tiivistää tuoreimman tiedon ja parhaat käytännöt.

Kesän huipputapahtumassa pureudutaan kolmeen teemaan tärkeään teemaan

  • EU-puheenjohtajamaan kilpailukyky puntarissa.
  • Vaikuttavaa terveyttä kaikille
  • Työelämä - Kuinka pidämme kaikki mukana

Kesällä 2018 Suomi Terveystarkastuksessa -päivä kokosi Poriin yli 200 terveysalan päättäjää, vaikuttajaa ja ammattilaista terveydenhuollon ajankohtaisimpien teemojen äärelle.

Katso Suomi Terveystarkastuksessa 2019 ohjelma almatalent.fi/meditapahtumat ja ilmoittaudu mukaan!

Katso kaikki sisällöt »