Sammio
Haku
Kaupallinen yhteistyö

Kilpailukykyä palveluasenteella

Suomen terveydenhuollon uudistaminen on viime vuosina kulminoitunut pitkälti valinnanvapauden edistämiseen. Siitä on taitettu peistä ja sen vaiheita on seurattu mediassa henkeä pidätellen. Vuosia on käyty valinnanvapauskeskustelua ilman, että valinnan syistä tai kriteereistä on ollut käytettävissä kovinkaan paljon tutkittua tietoa.

Virallisen ja varsinaisen tutkimustiedon puuttuessa eri organisaatiot ovat selvittäneet asiakkaidensa ja potilaidensa suhtautumista valinnanvapauteen itse teettämillään kyselyillä. Esimerkiksi Tays on teettänyt muutaman vuoden välein tutkimuksia, joilla on pyritty valottamaan sekä kansalaisten kiinnostusta hoitopaikan valintaan että kriteerejä, joilla valintoja halutaan tehdä ja tehdään. Näiden kyselytutkimusten tulokset ovat toimineet myös Taysin viestinnän ja markkinoinnin tukena. Niillä on samalla mitattu markkinointiviestinnän tuloksellisuutta.

On ollut mielenkiintoista havaita, että yhä useampi sairaalan valintaa pohtiva suomalainen arvostaa palvelua ja tuttavien suosittelua. Sen sijaan sairaalan asiantuntemus valinnan perusteena on ollut hienoisessa laskussa. Asiantuntijuutta ei enää arvosteta niin paljon kuin esimerkiksi vuonna 2013, jolloin tutkimus teetettiin ensimmäistä kertaa. Yhä merkityksellisemmäksi on sen sijaan tullut sairaalan kyky kohdata ja palvella asiakasta sekä viestiä vuorovaikutteisesti. Huippuosaaminen ei siis ehkä ole ainoa asia, joka kasvattaa sairaalan tai sote-keskuksen kilpailukykyä tulevaisuudessa.

Suomalaisten tietoisuus valinnanvapaudesta kasvaa koko ajan. Mitä useampi tietää valinnan mahdollisuudesta, sitä useampi haluaa valita hoitopaikkansa itse. Tämä on ollut haastava ajatus monille sairaanhoitopiireille ja kunnille, jotka ovat halunneet pitää kiinni palvelusopimuksista. Valinnasta vaikeneminen, sen vaikeuttaminen tai jopa kieltäminen on suututtanut monet potilaat, jotka ovat sitten ”valinneet jaloillaan” – käytännössä etsineet toisen lääkärin, joka on suostunut lähettämään potilaan tutkimuksiin ja hoitoon sinne, missä potilas on halunnut häntä hoidettavan. Tarvitsemme sote-uudistusta, jotta tällaisista ristiriidoista päästään viimein eroon.

Erikoissairaanhoidon valinnanvapauspotilaiden määrä on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konsernissa neljässä vuodessa nelinkertaistunut. Vastaavasti valintojen tuomat tulot ovat nekin nelinkertaistuneet. Merkittävin tapahtunut muutos on kuitenkin ollut henkilökunnan asennemuutos. Kun yhä useampi potilas tulee sairaalaan oman valintansa perusteella, arvostus potilasta kohtaan nousee. Sitä kehitystä julkisessa terveydenhuollossa tarvitaan jatkossakin.

Eija Tomás
Hallintoylilääkäri
Tays, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Suomi terveystarkastuksessa -tapahtuma järjestetään 18.7.2018 Porissa. Lue lisää ja ilmoittaudu >>

Logo: Suomi Terveystarkastuksessa 17.7.

Suomi Terveystarkastuksessa 17.7.

Kesän kiinnostavin terveysalan vaikuttajatilaisuus kokoaa ammattilaiset ja päätöksentekijät yhteen pohtimaan suomalaista terveyttä nyt ja tulevaisuudessa. Suomi Terveystarkastuksessa tiivistää tuoreimman tiedon ja parhaat käytännöt.

Kesän huipputapahtumassa pureudutaan kolmeen teemaan tärkeään teemaan

  • EU-puheenjohtajamaan kilpailukyky puntarissa.
  • Vaikuttavaa terveyttä kaikille
  • Työelämä - Kuinka pidämme kaikki mukana

Kesällä 2018 Suomi Terveystarkastuksessa -päivä kokosi Poriin yli 200 terveysalan päättäjää, vaikuttajaa ja ammattilaista terveydenhuollon ajankohtaisimpien teemojen äärelle.

Katso Suomi Terveystarkastuksessa 2019 ohjelma almatalent.fi/meditapahtumat ja ilmoittaudu mukaan!

Katso kaikki sisällöt »