Sammio
Haku
Kaupallinen yhteistyö

Allianssimalli Tesoman hyvinvointipalveluissa

Tampereella Tesoman alueen hyvinvointipalvelut tuotetaan allianssimallilla, jossa Tampereen kaupunki ja Mehiläinen ovat sopineet 10-vuotisesta tiiviistä yhteistyöstä. Aiemmin Suomessa allianssimallia on hyödynnetty enimmäkseen rakennushankkeissa.

Hyvinvointiallianssi on sitoutunut yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin, jotka edistävät Tesoman alueen asukkaiden hyvinvointia ja aktiivisuutta, hyvinvointipalveluiden tuotannon kannattavuutta ja tehokkuutta sekä palveluiden uudistumista ja asiakaslähtöisyyttä. Tarkempina vaikuttavuustavoitteina ovat esimerkiksi potilaiden hoitotasapaino, erikoissairaanhoidon kustannukset ja kouluikäisten lasten hyvinvointi. Toimintaan liittyvät päätökset tehdään yhteisesti johtoryhmässä noudattaen ”allianssin parhaaksi” -periaatetta, ja talous perustuu avoimiin kirjoihin ja yhteiseen kaupalliseen malliin. Tulosten saavuttamista seurataan vaikuttavuus- ja tuottavuustavoitteille määritellyillä mittareilla, ja niin hyödyt kuin riskit kuin mahdolliset tappiotkin jaetaan allianssikumppanien kesken.

Sote-palvelut sekä vapaa-ajan toiminta keskitetysti

Tesoman hyvinvointiallianssi toimii pääasiassa Tesoman uudessa hyvinvointikeskuksessa, joka valmistui keväällä 2018 samoihin tiloihin liikekeskus Westerin kanssa. Allianssin tehtävänä on tuottaa Tesoman alueen noin 20 000 hengen väestölle terveysaseman ja suun terveydenhuollon vastaanottopalvelut. Näitä varten hyvinvointikeskuksessa toimii Mehiläisen Oma Lääkärisi –terveysasema. Asiakkaat voivat myös hoitaa monia terveyteen liittyviä asioita sähköisesti maksuttomalla Digiklinikalla. Yhteisessä hammashoitolassa Tampereen kaupungin työntekijät vastaavat lapsista ja nuorista, Mehiläisen työntekijät hoitavat yli 18-vuotiaiden asiakkaiden suun terveydenhuollon. Lapsiperheille allianssi tuottaa äitiys- ja lastenneuvolan, kotipalvelun ja perhetyön palvelut sekä ikäihmisille kotihoidon ja 2020 alkaen myös tehostetun palveluasumisen. Sekä lapsiperheiden että ikääntyneidenkin palveluissa toimii molempien allianssikumppanien henkilöstöä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi allianssin kokonaisuuteen kuuluvat tärkeässä roolissa kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut kuten kirjasto, nuorisotila sekä kahvila. Nämä ovatkin saaneet paikkansa Tesoman eräänlaisena ”palvelusydämenä” ja olohuoneena, jossa ihmiset viihtyvät. Juttuseuraa löytyy aina, kirjaston lehtiä voi lueskella kahvipöydässä ja nuorille on omat rennot tilat pelihuoneineen. Tesomalla yhteisöllisyyden ja kolmannen sektorin toiminnan edistäminen on aivan erityisessä asemassa. Allianssin palvelut tuotetaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutena ja viimeksi mainitun osalta kaupungin ja Mehiläisen tärkeimpänä yhteistyökumppanina Tesomalla on Setlementti Tampere ry. Setlementti Tampereen työntekijät hoitavat hyvinvointikeskuksen suosittua kahvilaa, järjestävät tapahtumia ja koordinoivat vilkasta yhteistyötä erilaisten yhdistysten, järjestöjen ja alueen muiden toimijoiden kanssa.

Hyvinvointikeskuksessa on järjestetty niin diabetespäivää ja perhekerhoa kuin pyörätuolidiskoa ja nallesairaalaakin. Joka päivä alakerran kahvilassa ja sen vieressä toimivassa terveyskioskissa eri alojen ammattilaiset tarjoavat asiakkaille matalan kynnyksen palveluja ilman ajanvarausta. Saatavilla on tarpeen mukaan esimerkiksi päihdesairaanhoitajan, liikuntaneuvojan tai työllisyyspalvelujen asiantuntijan apua ja osaamista.

Toiminnan kehittäminen jokaisen työntekijän oikeus

Allianssissa myös uudenlainen yhteistyö julkisten palvelujen välillä on arvossaan. Mielenterveys- ja päihdepalvelut ja sosiaaliohjaus on helppo yhdistää neuvolaan, nuorisotyöhön tai kotihoitoon, kun ihmiset työskentelevät samassa talossa ja tuntevat niin toisensa kuin asiakkaansakin – ja ennen kaikkea ovat innokkaita kehittämään toimintaa asiakkaidensa hyväksi. Kehittäminen ja uuden luominen ovatkin Tesoman hyvinvointiallianssin kulmakiviä. Jokaisella allianssissa työskentelevällä sanotaan olevan kaksi tehtävää: tee työsi ja kehitä sitä. Periaatteena on toiminnan jatkuva, nopea parantaminen ilman raskaita kehityshankkeita.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana Tesomalla on saatu hyviä tuloksia kehittämisessä. Uusien matalan kynnyksen palvelujen sekä kolmannen sektorin toiminnan käynnistäminen ovat onnistuneet yli odotusten. Diabeteshoitajan, fysioterapeutin ja suuhygienistin yhteistyö parantavat jo monen asiakkaan kokonaisvaltaisempaa terveyttä. Verenohennuslääkitystä käyttävien potilaiden hoitoa on parannettu muun muassa laboratoriotulosten käsittelyn ja lääkeannostuksen automatisoivalla tietotekniikkaratkaisulla. Tiedolla johtamisen tueksi Tesomalle luotu ratkaisu saatiin muutamassa kuukaudessa otettua käyttöön koko Tampereen terveysasemapalveluissa.

Tesoman hyvinvointiallianssi on herättänyt laajaa kiinnostusta myös Tampereen ulkopuolella, ja lukuisat vierailijaryhmät on otettu vastaan muista kaupungeista, eduskunnasta, ministeriöistä ja jopa Kiinasta asti! Haluammekin Tesoman näyttävän mallia hyvinvointipalvelujen tulevaisuudelle. Yhdistämällä erilaisten toimijoiden parhaat osaamiset lähellä asukasta, saamme valtavasti enemmän aikaan –lisäksi tarvitaan vain sopivasti intoa ja innovatiivisuutta!

Logo: Suomi Terveystarkastuksessa 17.7.

Suomi Terveystarkastuksessa 17.7.

Kesän kiinnostavin terveysalan vaikuttajatilaisuus kokoaa ammattilaiset ja päätöksentekijät yhteen pohtimaan suomalaista terveyttä nyt ja tulevaisuudessa. Suomi Terveystarkastuksessa tiivistää tuoreimman tiedon ja parhaat käytännöt.

Kesän huipputapahtumassa pureudutaan kolmeen teemaan tärkeään teemaan

  • EU-puheenjohtajamaan kilpailukyky puntarissa.
  • Vaikuttavaa terveyttä kaikille
  • Työelämä - Kuinka pidämme kaikki mukana

Kesällä 2018 Suomi Terveystarkastuksessa -päivä kokosi Poriin yli 200 terveysalan päättäjää, vaikuttajaa ja ammattilaista terveydenhuollon ajankohtaisimpien teemojen äärelle.

Katso Suomi Terveystarkastuksessa 2019 ohjelma almatalent.fi/meditapahtumat ja ilmoittaudu mukaan!

Katso kaikki sisällöt »