Sammio
Haku
Kaupallinen yhteistyö

Oikeaa hoitoa, oikeaan aikaan, oikealle potilaalle

Varsinkin vakavassa tai pitkäkestoisessa sairaudessa potilaan jaksaminen on koetuksella – sairaudesta ei voi ottaa lomaa. Siksi on tärkeää tukea ja ymmärtää potilaiden tarpeita ja erilaisuutta sekä auttaa heitä jaksamaan silloin, kun kaikki voi tuntua mahdottomalta.

Hahmottamalla potilaan tarpeet arjessa varmistamme, että hän saa parhaan mahdollisen hoidon. Terveydenhuolto onkin kehittynyt yhä potilaskeskeisempään suuntaan. Potilaiden ääni kuuluu paremmin yhteiskunnassamme, vaikka parannettavaa aina löytyy. Myös me Sanofilla kuuntelemme herkällä korvalla, mitä entisestään vahvistunut jalanjälkemme suomalaisten terveyden tukemisessa edellyttää:
3,3 miljoonan suomalaisen odotetaan saavan apua Sanofin lääkkeistä ja rokotteista vuonna 2018.

Hoidon terveyshyödyt ja vaikuttavuus ovat yhä merkittävämpi puheenaihe, ja hyvä niin. Sekä yhteiskunnan että tutkivan lääketeollisuuden kannalta on tärkeää selvittää, miten lääkkeet toimivat arjessa ja käytetäänkö niitä oikein. Oikean lääkehoidon saaminen oikeaan aikaan voi estää sairauden etenemisen tai uusiutumisen. Sillä on merkitystä etenkin potilaalle ja hänen läheisilleen, mutta myös yhteiskunnalle.

Potilaan kuunteleminen on avainasemassa lääkkeiden kehitystyössä. Potilaan tarpeiden ja lääkkeen hyötyjen ymmärtäminen auttaa meitä tekemään työmme yhä paremmin. Tämä on erityisen tärkeää Sanofin sitouduttua nostamaan vuosittaisen tutkimus- ja tuotekehitysbudjettinsa 5 miljardista eurosta 6 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä.

Saavuttaaksemme parhaan mahdollisen vaikuttavuuden hoitovaihtoehtojen tulisi olla yhdenvertaisesti saatavilla. Nykytilanteessa se ei kuitenkaan aina toteudu. Eriarvoisuus ilmenee eri tavoin: ovatko samat lääkkeet käytössä samantyyppisillä potilailla, tai liittyykö hoidon saaminen varallisuuteen, työtilanteeseen tai asuinpaikkaan?

Sanofi on sitoutunut kanssakulkijuuteen sairauden kohdatessa. Olemme olleet mahdollistamassa diabeetikoiden tukipalveluiden kehittämistä ja toteuttamassa hanketta, jossa tuetaan vakavan diagnoosin saaneita löytämään keinoja, miten päästä eteenpäin.

Edistämme keskustelua vaikuttavien tahojen, kuten virkamiesten ja lääkehankinnoista päättävien, välillä. Päämääränä on oikean lääkehoidon turvaaminen niin alueellisesti kuin kansallisestikin.

Vaikka menemme Suomessa oikeaan suuntaan, potilaan ja potilasryhmän kokemia hyötyjä voisi arvottaa korkeammalle. Ruotsissa ollaan jo pitkällä, ja myös monessa muussa Euroopan maassa potilaan ääni kuuluu vahvemmin.

Kaikkia hyötyjä ei voi mitata laboratoriotuloksilla, myös elämänlaatu ja toimintakyky tulisi ottaa paremmin huomioon arvioitaessa hoidon vaikuttavuutta. Käymällä vuoropuhelua potilaiden kanssa voimme löytää parhaat ratkaisut ja varmistaa, että terveyshyödyt toteutuvat arjessa.

Ritva Lehtonen

Sanofi, johtaja, Market Access, External Affairs

SAFI.SA.18.06.0333.

Suomi terveystarkastuksessa -tapahtuma järjestetään 18.7.2018 Porissa. Lue lisää ja ilmoittaudu >> paikkoja on rajoitetusti!

Logo: Suomi Terveystarkastuksessa 17.7.

Suomi Terveystarkastuksessa 17.7.

Kesän kiinnostavin terveysalan vaikuttajatilaisuus kokoaa ammattilaiset ja päätöksentekijät yhteen pohtimaan suomalaista terveyttä nyt ja tulevaisuudessa. Suomi Terveystarkastuksessa tiivistää tuoreimman tiedon ja parhaat käytännöt.

Kesän huipputapahtumassa pureudutaan kolmeen teemaan tärkeään teemaan

  • EU-puheenjohtajamaan kilpailukyky puntarissa.
  • Vaikuttavaa terveyttä kaikille
  • Työelämä - Kuinka pidämme kaikki mukana

Kesällä 2018 Suomi Terveystarkastuksessa -päivä kokosi Poriin yli 200 terveysalan päättäjää, vaikuttajaa ja ammattilaista terveydenhuollon ajankohtaisimpien teemojen äärelle.

Katso Suomi Terveystarkastuksessa 2019 ohjelma almatalent.fi/meditapahtumat ja ilmoittaudu mukaan!

Katso kaikki sisällöt »