Sammio
Haku
Kaupallinen yhteistyö

Potilaan parhaaksi

Uudella hallituksella on ollut vauhdikas startti. Syksyn ajan huomion vievät erityisesti EU-puheenjohtajuusvelvoitteet. Samalla suuria uudistushankkeita, kuten Sote- ja Sotu-uudistusta, olisi käynnistettävä. Lisäksi tulevat kaikki muut hallitusohjelmatoimenpiteet, joita pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa riittää parinsadan sivun verran.

Yksi Rinteen hallituksen keskeisimmistä tavoitteista on tehdä Suomesta maa, jossa jokainen saa hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Tähän tavoitteeseen on helppo yhtyä. Ohjelmassa sitoudutaan muun muassa sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja innovaatioekosysteemin kehittämiseen, genomi- ja biopankkilainsäädännön säätämiseen sekä lääkehuollon kokonaisuuden pitkäjänteiseen uudistamiseen. (Osallistava ja Osaava Suomi 2019: 148-151).

Nämä tavoitteet ovat erittäin kannatettavia, mutta niiden käytännön toteutumiseen on vielä matkaa. Neljä vuotta on kuitenkin lyhyt aika muuttaa järjestelmiä perustavanlaatuisesti, vaikka työ ei alakaan tyhjästä. Esimerkiksi terveydenhuollon rahoitus- ja lääkekorvausjärjestelmän uudistaminen on ollut jo useamman hallituksen aikana vähintäänkin ”tarttis tehdä jotain” –agendalla.

Lääkealan sisältä tarkasteltuna kehityskohteita on. Yhä nopeammin muuttuva ja kehittyvä terveydenhoito, esim. genomitiedon merkitys syövänhoidossa, haastaa järjestelmäämme kehittymään. Jos laatisimme niistä uudelle hallitukselle neljän kohdan toivelistan, se voisi näyttää seuraavalta:

  1. Lääkkeet tulisi nähdä erottamattomana osana terveydenhuollon kokonaisuutta. Yksilön lisäksi lääkehoidosta hyötyy koko yhteiskunta, kun sairastavat voivat pysyä työ- ja toimintakykyisinä kauemmin.
  2. Potilaiden äänen tulisi kuulua niin lääkkeiden arvioinnissa ja priorisoinnissa kuin hoitopäätöksiä tehtäessä entistä enemmän. Erityisesti pienten potilasryhmien ja harvinaissairauksia sairastavien tietämystä kannattaisi hyödyntää. Tosielämän datan merkitys lääkkeen vaikuttavuuden arvioinnissa kasvaa.
  3. Lääkehoitojen arviointitoiminnan selkeyttä ja ennakoitavuutta on lisättävä kauttaaltaan erityisesti sairaalalääkehuollon puolella.
  4. Mahdollisuuksia innovatiivisten hoitojen saatavuuden edistämiseksi on hyödynnettävä täysimääräisesti.

Toivelistoja on helppo laatia, mutta käytännön toteuttamien voi olla vaikeaa ja aikaa vievää. Olen kuitenkin aivan varma, että hyvällä vuoropuhelulla ja aktiivisella kaikkien toimijoiden yhteistyöllä tämä on mahdollista. Lopultahan meillä kaikilla taitaa olla sama päämäärä, joka on myös kirjattu hallitusohjelmaan: Järjestelmiä tulee kehittää siten, että keskiössä on ihminen ja hänen parhaansa.

FI/ROCH/1909/0117

Logo: Suomi Terveystarkastuksessa 17.7.

Suomi Terveystarkastuksessa 17.7.

Kesän kiinnostavin terveysalan vaikuttajatilaisuus kokoaa ammattilaiset ja päätöksentekijät yhteen pohtimaan suomalaista terveyttä nyt ja tulevaisuudessa. Suomi Terveystarkastuksessa tiivistää tuoreimman tiedon ja parhaat käytännöt.

Kesän huipputapahtumassa pureudutaan kolmeen teemaan tärkeään teemaan

  • EU-puheenjohtajamaan kilpailukyky puntarissa.
  • Vaikuttavaa terveyttä kaikille
  • Työelämä - Kuinka pidämme kaikki mukana

Kesällä 2018 Suomi Terveystarkastuksessa -päivä kokosi Poriin yli 200 terveysalan päättäjää, vaikuttajaa ja ammattilaista terveydenhuollon ajankohtaisimpien teemojen äärelle.

Katso Suomi Terveystarkastuksessa 2019 ohjelma almatalent.fi/meditapahtumat ja ilmoittaudu mukaan!

Katso kaikki sisällöt »