Sammio
Haku
Kaupallinen yhteistyö

Uuden ajan tutkimus edistää yksilöllistä terveydenhuoltoa

Kliiniset lääketutkimukset lääkekehityksen kulmakivenä

Kliininen lääketutkimus on lääkekehityksen kulmakivi, jonka periaatteet ovat tarkoin säädeltyjä. Tutkimukset ovat usein monimukaisia, pitkäkestoisia sekä kalliita. Kliinisissä lääketutkimuksissa selvitellään lääkekandidaatin turvallisuutta ja tehoa valitussa potilasjoukossa. Uuden lääkemolekyylin kehittäminen voi kestää yli kymmenen vuotta ja maksaa yli miljardin. On siis ymmärrettävää, että uusia tapoja tehdä tutkimusta etsitään perinteisen lääkekehityksen rinnalle.

Suomea on pidetty kansainvälisesti hyvänä tutkimusmaana – tutkijaosaaminen on korkeatasoista ja toisaalta potilaat ovat tutkimusmyönteisiä. Yhteistyö kansainvälisten lääkeyhtiöiden ja suomalaisten tutkijoiden kesken on osaltaan lisännyt kliinikkolääkäreiden tutkijaosaamista. Toisaalta Suomessa tehtävä lääketutkimus on tuonut investointeja ja työpaikkoja sekä mahdollistanut tulevaisuuden innovaatiot tutkimuspotilaiden saataville jo tänään.

Tutkimusmäärien väheneminen viime vuosikymmenen aikana on herättänyt huolenaiheita maassamme. On tärkeää, että kliinisen lääketutkimuksen edellytykset varmistetaan, jotta voimme saada korkeatasoista ja kansainvälistä lääketutkimusta Suomeen myös tulevaisuudessa.

Uuden ajan tutkimushankkeet

Viime aikoina perinteisen kliinisen lääketutkimuksen rinnalle on tullut mahdollisuuksia tosielämän tiedon (real world data, RWD) ja vaikuttavuustiedon (real world evidence, RWE) hyödyntämiseksi. Terveydenhuollon rekisterien avautuessa ja tietoaltaiden kehittyessä RWD:n merkitys tiedonlähteenä kasvaa. Käytännössä satunnaistetut kliiniset tutkimukset ja RWD täydentävät toisiaan, ja RWD voi auttaa vastaamaan mahdollisiin tietoaukkoihin. Edellytyksenä on datan laadukkuus ja että tietoa on käytettävissä riittävän suuresta populaatiosta, jolloin se on myös yleistettävissä.

Biopankkien toiminta, biopankkilaki ja toisiolaki ovat olleet odotettuja uudistuksia. Kun teemme laaja-alaisesti yhteistyötä, Suomella on erinomaiset mahdollisuudet pärjätä big datan avautumiseen liittyvässä kansainvälisessä kilpailussa. Terveysalan kasvustrategia, osaamiskeskusten muodostaminen ja kehittäminen, datan digitaalisuus sekä tietojen yhdistettävyys ovat selkeitä kilpailuvalttejamme.

Maailmalta tulee lisääntyvästi tietoa syövän alueella toteutetuista tutkimuksista, ja RWD-tutkimusten julkaisumäärät ovat vahvassa kasvussa (Booth ym, Nature Reviews 2019). Myös Suomessa tarvitaan ja onkin pystytty luomaan merkittäviä uuden ajan – myös lääketutkimusta tukevia – hankkeita kuten FinnGen ja iCAN.

Roche edistää yksilöllistä terveydenhuoltoa

Roche on erityisen tunnettu vaikeisiin sairauksiin keskittyvästä tutkimuksesta ja lääkekehityksestä. Yksilöllinen terveydenhuolto on yksi yhtiön kulmakivistä ja tavoitteena on, että lääkehoito toteutuisi oikealle potilaalle oikea-aikaisesti.

Yksilöllistä terveydenhuoltoa tukeakseen yhtiö selvittää RWD:n data-analytiikan, tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuuksia lääketutkimuksen tehostamiseksi sekä potilaiden yksilöllisen hoidon edistämiseksi. Työskentelemme sekä perinteisen että uuden ajan tutkimuksen parissa, jotta myös suomalainen potilas hyötyisi uusista innovaatioista.

FI/ROCH/1905/0045

Logo: Suomi Terveystarkastuksessa 17.7.

Suomi Terveystarkastuksessa 17.7.

Kesän kiinnostavin terveysalan vaikuttajatilaisuus kokoaa ammattilaiset ja päätöksentekijät yhteen pohtimaan suomalaista terveyttä nyt ja tulevaisuudessa. Suomi Terveystarkastuksessa tiivistää tuoreimman tiedon ja parhaat käytännöt.

Kesän huipputapahtumassa pureudutaan kolmeen teemaan tärkeään teemaan

  • EU-puheenjohtajamaan kilpailukyky puntarissa.
  • Vaikuttavaa terveyttä kaikille
  • Työelämä - Kuinka pidämme kaikki mukana

Kesällä 2018 Suomi Terveystarkastuksessa -päivä kokosi Poriin yli 200 terveysalan päättäjää, vaikuttajaa ja ammattilaista terveydenhuollon ajankohtaisimpien teemojen äärelle.

Katso Suomi Terveystarkastuksessa 2019 ohjelma almatalent.fi/meditapahtumat ja ilmoittaudu mukaan!

Katso kaikki sisällöt »