Sammio
Haku
Kaupallinen yhteistyö

Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon aika on nyt

Terveydenhuollon nousevat kustannukset, saavutetut hoitotulokset ja hoidon priorisointi ovat olleet paljon julkisessa keskustelussa. On toivottu analyysejä ja näyttöä esimerkiksi uusien syöpähoitojen kustannusvaikuttavuudesta. Samanaikaisesti on keskusteltu uusien hoitojen oikea-aikaisesta ja yhdenvertaisesta saatavuudesta Suomessa.

Lääkehoidon vaikuttavuudella tarkoitetaan lääkkeellä aikaansaatua muutosta terveydentilassa, toimintakyvyssä tai hyvinvoinnissa. Kustannusvaikuttavuudesta puhutaan, kun huomioidaan terveydentilan muutokseen käytetyt kustannukset. Harvard Business Schoolin Michael Porter esitti yli 10 vuotta sitten käsitteen Value-Based Healthcare, vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto, tarkoittaen arvoon perustuvaa terveydenhuollon johtamista. Tämän tavoitteina ovat kustannustehokkaasti saavutetut hoitotulotulokset (Porter, N Engl J Med 2009;361:109-112) sekä potilaan koko hoitoketjun kokonaisvaltainen mittaaminen, jotta kokonaiskustannuksia voitaisiin hallita paremmin ja välttää väärässä kohdassa tapahtuva säästäminen (Porter, N Engl J Med 2010;363:2477-2481).

Vaikuttavuusperusteisessa terveydenhuollossa potilaiden hoidosta kerättävän datan hyödyntäminen ja mittaaminen johtavat oikeisiin ratkaisuihin: tehokkaampaan hoitoon, parempiin hoitotuloksiin ja parempaan potilastyytyväisyyteen. Potilaiden kannalta merkittävien hoitotulosten saavuttaminen sekä resurssien tehokas ja oikea kohdentaminen voivat mahdollistaa parempaa kustannusten hallintaa ja vähentää hoitotulosten vaihtelua. Tähän on pyritty esimerkiksi saksalaisella Martini-klinikalla, jossa on keskitytty potilaalle relevanttien mittareiden seuraamiseen, niiden julkaisemiseen ja sitä kautta hoitotulosten parantamiseen.

Vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto on ajankohtainen juuri nyt. Lääketieteen kehittyminen ja uudet innovaatiot tuovat kustannuspaineita terveydenhuollolle. Myös terveydenhuollon mittaristo kehittyy. Digitalisoituminen mahdollistaa real-world datan (RWD) ja laaturekisterien hyödyntämisen aikaisempaa tehokkaammin. Patient reported outcomes -mittarit (PROM) tuovat tietoa potilaan oireista ja hoitokokemuksesta. Euroopassa, paitsi Saksassa, Hollannissa ja Ruotsissa, myös Suomessa on jo esimerkkejä siitä, miten terveystietoja, hoitotuloksia ja kustannuksia tarkastelemalla saadaan parempi ymmärrys vaikuttavasta terveydenhuollosta ja voidaan kehittää johtamisen työkaluja.

Roche tekee yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon kehittämiseksi Suomessa. Käytännössä tämä edellyttää uudenlaista kumppanuutta ja yhteistyötä yksityisten ja julkisten toimijoiden kesken. Haluamme löytää yhdessä ratkaisuja terveydenhuollon kestävälle kehitykselle. Meille on tärkeää, että hyvät hoitotulokset ovat saavutettavissa ja että uusien innovaatioiden arvo potilaille ja terveydenhuollolle ovat hyödynnettävissä. Terveydenhuollossa siirrytään suoritteiden mittaamisesta kohti potilaille merkityksellisten hoitotulosten mittaamista.

FI/ROCH/1909/0131

Logo: Suomi Terveystarkastuksessa 17.7.

Suomi Terveystarkastuksessa 17.7.

Kesän kiinnostavin terveysalan vaikuttajatilaisuus kokoaa ammattilaiset ja päätöksentekijät yhteen pohtimaan suomalaista terveyttä nyt ja tulevaisuudessa. Suomi Terveystarkastuksessa tiivistää tuoreimman tiedon ja parhaat käytännöt.

Kesän huipputapahtumassa pureudutaan kolmeen teemaan tärkeään teemaan

  • EU-puheenjohtajamaan kilpailukyky puntarissa.
  • Vaikuttavaa terveyttä kaikille
  • Työelämä - Kuinka pidämme kaikki mukana

Kesällä 2018 Suomi Terveystarkastuksessa -päivä kokosi Poriin yli 200 terveysalan päättäjää, vaikuttajaa ja ammattilaista terveydenhuollon ajankohtaisimpien teemojen äärelle.

Katso Suomi Terveystarkastuksessa 2019 ohjelma almatalent.fi/meditapahtumat ja ilmoittaudu mukaan!

Katso kaikki sisällöt »