Sammio
Haku
Kaupallinen yhteistyö

Täsmälääketieteen mallimaa edellyttää uudenlaista tutkimusinfraa

Yliopistosairaaloiden tutkimusstrategioiden perusteella potilastietoa ja potilaiden biopankeille luovuttamia näytteitä tullaan hyödyntämään aiempaa enemmän. Voimme nykyään käyttää aivan uudella tavalla potilaiden sähköisiä sairauskertomustietoja ja biopankkinäytteitä tinkimättä potilaiden yksityisyyden suojasta. Tämä auttaa terveydenhuollon ammattilaisia ymmärtämään muun muassa sitä, kuka hyötyy kalliista yksilöllisistä täsmähoidoista, jotka tulevat Suomessakin yleistymään.

Strategiset linjaukset ja lainsäädäntö näkyvät käytännössä jo yliopistosairaaloiden arjessa. Meillä Taysissa perustettiin tänä keväänä kliinisen informatiikan yksikkö, jossa työskentelee tilastotieteilijöitä ja tietojenkäsittelijöitä sekä Tampereen yliopiston että yliopistollisen sairaalan puolella. Yksikkö analysoi valtakunnallisten rekisterien, kuten Kelan lääketietokannan tietoja, sekä sairauskertomustietoja, joista ensimmäisenä työn alla ovat syöpäpotilaiden tiedot syöpäsairauksien diagnostiikasta, annetusta hoidosta ja hoidon tuloksista. Työ palvelee sekä hoitoa että tutkimusta - erityisesti yhdistettynä samoista potilaista kerättäviin biopankkinäytteisiin.

Tays on tehnyt strategiaa tukevia linjauksia myös keskittämällä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja asiantuntija- ja tukipalveluita uuteen yksikköön, joka aloitti viime vuonna. Uudessa TKI-keskuksessa työskentelee asiantuntijoita tutkimuksen ja kehittämisen eri osa-alueilta. Vaikka organisaatiomuutokset aina tilapäisesti myös hidastavat joitakin prosesseja, uskomme, että osaamisen keskittäminen tuo etuja.

Yhä useammin tutkimukset tehdään laajoina, kansallisen tai kansainvälisen tason yhteishankkeina. Se vaatii paljon esimerkiksi sopimuksilta: on määriteltävä kuka omistaa datan, kuka sitä saa käyttää sekä missä ja millä tavalla sitä säilytetään. Tällaiseen toimintaan tutkijat tarvitsevat tulevaisuudessa yhä enemmän erilaisten ammattilaisten tukea. Tutkimukseen ovat viime vuosina vaikuttaneet lukuisat lakimuutokset, kuten eurooppalainen tietosuoja-asetus ja laki sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta käytöstä. Seuraavia haasteita odotetaan uusista genomilaki- ja biopankkilakiehdotuksista.

Suomella on mahdollisuus olla täsmälääketieteen mallimaa. Olemme vuosikausia rekisteröineet terveydenhuollon asiakkaiden tietoja syntymästä kuolemaan saakka, mutta tietoja on hyödynnetty vielä vähän. Kun siihen vielä yhdistetään koko väestölle saatavilla oleva korkeatasoinen terveydenhoito, potilaan tietosuojan turvaava lainsäädäntö, laskennan kehittyminen sekä uudet biologiset tutkimusmenetelmät ovat ainutlaatuinen yhdistelmä globaalissakin mittakaavassa.

Tarja Laitinen, Tutkimusjohtaja, Tays

Logo: Suomi Terveystarkastuksessa 17.7.

Suomi Terveystarkastuksessa 17.7.

Kesän kiinnostavin terveysalan vaikuttajatilaisuus kokoaa ammattilaiset ja päätöksentekijät yhteen pohtimaan suomalaista terveyttä nyt ja tulevaisuudessa. Suomi Terveystarkastuksessa tiivistää tuoreimman tiedon ja parhaat käytännöt.

Kesän huipputapahtumassa pureudutaan kolmeen teemaan tärkeään teemaan

  • EU-puheenjohtajamaan kilpailukyky puntarissa.
  • Vaikuttavaa terveyttä kaikille
  • Työelämä - Kuinka pidämme kaikki mukana

Kesällä 2018 Suomi Terveystarkastuksessa -päivä kokosi Poriin yli 200 terveysalan päättäjää, vaikuttajaa ja ammattilaista terveydenhuollon ajankohtaisimpien teemojen äärelle.

Katso Suomi Terveystarkastuksessa 2019 ohjelma almatalent.fi/meditapahtumat ja ilmoittaudu mukaan!

Katso kaikki sisällöt »